Elcykelförsäljningen går bra i Sverige just nu. Mellan september 2015 och augusti 2016 såldes cirka 45 000 elcyklar. Samma period ett år senare var försäljningen uppe i 67 500 elcyklar. Under innevarande period, enligt en ny prognos som publiceras i Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2018 (pdf), kommer det att säljas mellan 130 000 och 150 000 elcyklar, vilket alltså innebär en fördubbling av försäljningen.

– Elcykelpremien är förstås en bidragande faktor, men vi tror också att det handlar om en ketchupeffekt där det gått upp för många att elcykeln är ett genialiskt fordon för transporter i vardagen, säger Klas Elm, vd på Svensk Cykling, i ett pressmeddelande.

Att ännu fler människor nu börjar cykla är bra både för miljön, folkhälsan och våra stadsmiljöer, skriver Svensk Cykling i sin rapport, och skickar samtidigt med en passning till landets politiker:

Men ska samhället ta tillvara elcykelboomen måste infrastrukturen för cykling som cykelvägar, överfarter och cykelparkeringar, byggas ut. Alltså behövs mer pengar. I Sverige står cykling för omkring 10 procent av allt resande, men endast cirka 1 procent av den nationella budgeten är avsatt till cykelåtgärder.