Från och med i natt och ett par veckor framåt riktas hela världens blickar mot ett land som just nu begår ett vedervärdigt brott mot mänskligheten och vår planet. Medan vinteridrottarna gör upp om medaljerna på snö och is i Vancouver pågår en kriminellt farlig verksamhet ett hundratal mil längre åt nordost som försvårar framtida vinterspel.

I delstaten Alberta har en storindustri vuxit upp kring oljesanden – en skitig oljerik geggamojja som först på senare år, sedan bättre olja har börjat bli en bristvara, lönar sig att utvinna. Utvinningen är enormt energikrävande. Två ton oljesand krävs för att utvinna tre fat olja. För detta kräver processen energi i form av naturgas som motsvarar två fat olja. Därmed bidrar den kanadensiska oljesande i ännu högre grad än vanlig olja till den globala uppvärmningen. Det är det viktigaste skälet till att produktionen måste stoppas. Ett annat skäl är att industrin lämnar kvar enorma giftiga dagbrott där tidigare bisonoxar betade och Kanadas ursprungsbefolkning levde.

Det är inga små mängder vi talar om: Kanadas oljesand står för 15 procent av världens oljereserver.

Den konservativa kanadensiska regeringen leds av Stephen Harper som i princip är oljeindustrins man. Han struntar i Kanadas åtaganden under Kyotoprotokollet och gör sitt bästa för att undergräva de internationella klimatförhandlingarna.

Under klimatmötet i Köpenhamn i december tilldelades Kanada därför miljörörelsens skampris ”The Fossil of the Year” för att vara det land som mest av alla har obstruerat klimatförhandlingarna under året.

Ur motiveringen:

“Fossil of the Year goes to CANADA, for bringing a totally unacceptable position into Copenhagen and refusing to strengthen it one bit. Canada’s 2020 target is among the worst in the industrialized world, and leaked cabinet documents revealed that the governments is contemplating a cap-and-trade plan so weak that it would put even that target out of reach.”

Jag tänker inte jämföra Kanadas brott mot mänskligheten med Kinas eller Tysklands eller andra länder där stora internationella idrottstävlingar har genomförts. Och det är väl i själva verket lite sent att kräva en OS-bojkott. Men jag förstår inte varför medierna är så tysta om just Kanadas skamligheter. Har klimatförändringarna blivit omoderna eller vad?