Allt fler tecken tyder på att västvärlden har nått ”peak-car”, dvs att antalet
bilar inte längre ökar. Påverkar detta trafikplaneringen? Christer Ljungberg,
VD för Trivector, reder ut begreppen. Ser vi en omsvängning hos en
del trafikplanerare i synen på hur mycket nya vägar som behövs när klimathotet
nu kanske känns mer påträngande?