Det blev ett mycket lyckat Tillväxtforum på Kulturhuset i Stockholm. Det var många som ville diskutera tillväxtsamhället och hur vi skapar något mer hållbart. De flesta programpunkterna var fullsatta, de som inte fick plats kunde lyssna till samtalen via video utanför.

Flera av bilderna nedan är från Effekts workshop, Tillväxtdetox, där vi letade vägar ut ur tillväxtens grepp.

Bilderna är tagna av Jöran Fagerlund.

Tillväxtforum arrangerades av Steg 3 tillsammans med en rad organisationer, däribland Effekt.