I regeringens budgetförslag för nästa år (pdf), som presenterades i veckan, finns en satsning på en så kallad elcykelpremie med. Regeringen skriver:

Cykling ger minskade utsläpp, positiva hälsoeffekter, minskad trängsel samt ökade möjligheter att planera hållbara och levande städer. För att fler privatpersoner ska få tillgång till elcykel, elmoped m.m. och använda dessa i pendling till
arbete eller fritidsresor föreslår regeringen en premie. Regeringen föreslår därför att anslaget tillförs 350 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget tillföras 350 miljoner kronor per år.

Paraplyorganisationen Svensk Cykling välkomnar satsningen, som innebär en premie på 25 procent av inköpspriset (max 10 000 kronor), och där den som köper en elcykel nu under hösten kommer kunna få pengarna tillbaka efter årsskiftet.

– Detta är bästa sättet för att få bilister att övergå till ett fossilfritt och aktivt transportslag. Nyttan med att investera i cykelbanor för smidigare och längre pendling ökar nu, säger Lars Strömgren, ordförande i Svensk Cykling, i ett pressmeddelande.