Vi har tidigare skrivit om Annie Leonards pedagogiska kortfilmer om konsumtion (The story of stuff) och Cap& Trade.
Nu har Annie Leonard gjort ännu en film, denna gången om flaskvatten.

Vatten på flaska har blivit en stor symbolfråga. Dels för att försäljningen av flaskvatten bygger upp berg av skräp. Men framför allt för att själva idén om att paketera och dyrt sälja något som de allra flesta har billig tillgång till på armlängds avstånd, sätter fingret på det galna i vår konsumtionskultur.

Det sympatiska med The Story of Bottled Water är att filmen inte bara utmynnar i ett allmänt privatmoralistiskt budskap om att sluta köpa flaskvatten. I stället förklarar den hur man har skapat en efterfrågan på något som ingen visste sig behöva, och att det enda vettiga är att satsa offentliga medel på att förbättra kvaliteten och tillgången till rinnande vatten.

Leonard har till exempel fått med sig kampanjen Think Outside the Bottle, som arbetar för offentlig finansiering av rent vatten till alla och pressar amerikanska folkvalda för att sluta lägga gemensamma pengar i flaskvattenföretagens fickor.

Se filmen här: