Nyligen skrev Effekt om professorerna Johan Rockström och John Schellnhuber, som är vetenskapliga rådgivare till den svenska respektive tyska regeringen, och som föreslagit att inga beslut om Vattenfalls brunkolsförsäljning ska tas ”förrän statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel har haft möjlighet att ha ett högnivåsamtal om hur vi nu tar ansvar för utfasning av brunkolet”.

Nu får de stöd för förslaget av Anders Wijkman, som den svenska regeringen tillsatt att leda arbetet med Miljömålsberedningen. På Twitter skriver han: