Ekot rapporterar i dag om fenomenet landgrabbing: rika och nyrika länder som lägger beslag på fattiga länders jordbruksmark. Det är ett otäckt tecken i tiden som visar hur de som har råd förbereder sig för konsekvenserna av de multipla kriser som vi står inför, särksilt mat- och energikrisen.

Trenden just nu är att inte bara länder köper andra länders mark, finanskrisen har fått allt fler privata investerare att ge sig in på landgrabbing-marknaden.

I Ekots rapportering låter det som att det bara är nyrika länder som Sydkorea,  Saudiarabien med flera som ser guld i andras odlingsjord. Men även Sverige finns med bland landgrabbarna. Representerade av privata företag som finansieras med svenska pensionssparares pengar. Företaget Alpcot Agro har tagit kontroll över 135  000 hektar mark i forna Sovjetunionen. Företagets störste ägare är Tredje AP-fonden, men även Andra AP-fonden finns bland de största ägarna.

Dessutom bör man i landgrabbing-sammanhang uppmärksamma kommunägda företaget Sekabs försök att knipa åt sig mark i Tanzania för att odla etanolgrödor på.

Jag skrev i somras mer om detta och om hur odlingsbar mark är på väg att återigen bli den dominerande maktfaktorn i världen (”Kolonialismen är tillbaka” i Aftonbladet).