Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Författare

Anders Hellberg

Senaste draget från Tesla: Ö med 600 personer blir självförsörjande på solel

Bygget tog ett år att genomföra.

”Sverige borde lyfta in planeten i säkerhetsrådet”

Professor Johan Rockström vill se en utvidgning av det konventionella säkerhetsbegreppet.

400 organisationer kräver stopp för all ny utvinning av fossila bränslen

Skickar öppet brev till världens ledare.

Kampanj vill göra 25 november till en köpfri dag

En motreaktion till Black friday, som ses som shoppingens högtidsdag.

Allt fler tar tåget

Fortsatt ökat resande med SJ.

Gråärtor eller mjölmask – nu avgörs tävling om framtidens miljövänliga livsmedel

Det handlar om att ta fram alternativ till den konventionella köttproduktionen.

2016 på väg att bli det hittills varmaste året som uppmätts

Den globala uppvärmningen är nu uppe i 1,2 grader över förindustriella nivåer.

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka

Ny kvartalsstatistik från SCB.

Världen på väg mot tre graders uppvärmning

Ny rapport från FN:s miljöprogram visar att de klimatåtgärder som hittills presenterats är långt ifrån tillräckliga.

Hemliga Vattenfalldokument blir domstolsfråga

Greenpeace är kritiska mot regeringens agerande och går nu vidare med ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.