Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Författare

Anders Hellberg

USA och Kanada förbjuder ny utvinning av olja och gas till havs i Arktis

Världsnaturfonden uppmanar nu Danmark och Norge att göra samma sak.

Besvikelse efter regeringens nej till vindkraftspark i Hanöbukten

Försvarsmaktens behov av att öva stoppar vad som skulle ha blivit en av världens största havsbaserade vindkraftsparker.

Förtvivlan och hopp

Recension: Effekt har läst Omställningen - tio år som kommer att förändra världen, av Jens Ergon.

Här är kartan över alla skyddade naturområden i världen

Under året som gått är det framför allt många större marina områden som har skyddats.

Statoil säljer hela sin oljesandsverksamhet

Beskedet välkomnas av norska miljöorganisationer.

Tumlarna i Östersjön ska räddas – Sverige på väg att få sitt största Natura 2000-område hittills

Regeringen får beröm av Världsnaturfonden WWF.

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.

Sverige vill ha in klimatfrågan i säkerhetsrådet

Regeringens prioriteringar för 2017-2018 presenterade.

”Att öppna området för bottentrålning vore galenskap”

Greenpeace vill att Danmark och Sverige ger ett permanent skydd till det område i Kattegatt som varit stängt för fiske sedan 2009.

Naturvårdsverket: ”Vi måste öka takten i klimatarbetet”

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med knappt en procent under 2015, jämfört med året innan.