Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Författare

Anders Hellberg

Löfven: ”Klimatförändringarna hotar staters existens”

Här är regeringen nya nationell säkerhetsstrategi.

Resandet till och från svenska flygplatser ökar

Flygets klimatpåverkan är fortsatt stor och ökande.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.

Minskat matsvinn i Örnsköldsvik

Bland annat är det ökad miljömedvetenhet bland eleverna som ligger bakom den positiva utvecklingen.

Kostnaden för naturkatastrofer förra året: 175 miljarder dollar

Bland annat var det ovanligt många översvämningar.

Fler tycker C har bättre miljö- och klimatpolitik än MP

Ny väljarundersökning presenterad av Aftonbladet.

Försäljningen av nya bilar ökar

Så här kommenterar Naturvårdsverkets expert den nya statistiken.

Gotland satsar på ökad biogasproduktion

Ger både arbetstillfällen och fossilfritt bränsle till öns invånare.

Information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan kan snart bli verklighet

Regeringen ger nytt uppdrag till Energimyndigheten.

Billigare reparationer i Sverige blev stor nyhet internationellt

Bill McKibben senast ut att lyfta fram det svenska exemplet.