Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Författare

Anders Hellberg

Kostnaden för naturkatastrofer förra året: 175 miljarder dollar

Bland annat var det ovanligt många översvämningar.

Fler tycker C har bättre miljö- och klimatpolitik än MP

Ny väljarundersökning presenterad av Aftonbladet.

Försäljningen av nya bilar ökar

Så här kommenterar Naturvårdsverkets expert den nya statistiken.

Gotland satsar på ökad biogasproduktion

Ger både arbetstillfällen och fossilfritt bränsle till öns invånare.

Information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan kan snart bli verklighet

Regeringen ger nytt uppdrag till Energimyndigheten.

Billigare reparationer i Sverige blev stor nyhet internationellt

Bill McKibben senast ut att lyfta fram det svenska exemplet.

Kina tänker förbjuda all handel med elfenben

Beslutet kan bli en "game changer" för elefanternas fortsatta överlevnad, menar Världsnaturfonden WWF.

Nytt centrum för biologisk mångfald startas i Göteborg

Antalet arter minskar stadigt på jorden. Gemensamma krafter kommer behövas för att bryta denna utveckling.

Flera nya naturreservat i Stockholms län

En yta motsvarande 233 hektar kommer nu ges ett långsiktigt skydd.

Naturvårdsverket ska kartlägga miljöskadliga subventioner

Nytt uppdrag från regeringen.