Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Författare

Anders Hellberg

Starkare skydd för Kullabergs naturreservat

Kommer främja den biologiska mångfalden i området.

Baylan: Sverige kan bli världsledande i omställningen till förnybar energi

I dag tog regeringen emot Energikommissionens slutbetänkande.

”Jag hoppas 2017 blir ett år där Sverige tar täten på miljöområdet”

Hallå där Johan Andersson, ny ordförande för Fältbiologerna.

”2017 blir cykelns år”

Paris satsar stort på cykelinfrastruktur i staden.

Löfven: ”Klimatförändringarna hotar staters existens”

Här är regeringen nya nationell säkerhetsstrategi.

Resandet till och från svenska flygplatser ökar

Flygets klimatpåverkan är fortsatt stor och ökande.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.

Minskat matsvinn i Örnsköldsvik

Bland annat är det ökad miljömedvetenhet bland eleverna som ligger bakom den positiva utvecklingen.

Kostnaden för naturkatastrofer förra året: 175 miljarder dollar

Bland annat var det ovanligt många översvämningar.

Fler tycker C har bättre miljö- och klimatpolitik än MP

Ny väljarundersökning presenterad av Aftonbladet.