Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Författare

Anders Hellberg

Naturvårdsverket: ”Vi måste öka takten i klimatarbetet”

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med knappt en procent under 2015, jämfört med året innan.

Effekt 2017

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Många väljer tåget i jul

De främsta anledningarna är att tåget är bekvämt och miljövänligt, visar en ny undersökning som SJ låtit göra.

Svenskarna måste bli bättre på att sopsortera

Två tredjedelar av det som slängs i restavfallet hör inte hemma där, visar ny rapport.

Vår gemensamma natur

Just nu pågår en nationell satsning där länsstyrelsen uppmuntrar asylsökande, nysvenskar och människor som bott i Sverige hela sitt liv att mötas i naturen. Effekt hängde med till ett skogsreservat i närheten av Örebro.

Stort stöd för svensk flygskatt

Kvinnor mer positiva till en ny skatt än män, visar ny Sifomätning.

Kemikaliebråk: Svenska regeringen tar EU-kommissionen till domstol

Kommissionen har gett ett företag tillstånd att sälja pigment som innehåller blykromater, men ämnet är cancerframkallande och borde förbjudas, menar miljöminister Karolina Skog.

Senaste draget från Tesla: Ö med 600 personer blir självförsörjande på solel

Bygget tog ett år att genomföra.

”Sverige borde lyfta in planeten i säkerhetsrådet”

Professor Johan Rockström vill se en utvidgning av det konventionella säkerhetsbegreppet.

400 organisationer kräver stopp för all ny utvinning av fossila bränslen

Skickar öppet brev till världens ledare.