Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Författare

Anders Hellberg

De globala energirelaterade koldioxidutsläppen på samma nivå tre år i rad

Framför allt ett resultat av satsningar på förnybar energi, energieffektiviseringar och ett skifte från kol till gas.

Sea Shepherd hjälpte Liberias kustbevakning sätta stopp för fartyg som fiskade illegalt

Trålade efter räkor, men saknade fiskelicens.

Felaktiga uppgifter i spåren av DN:s rapportering om flygskatten

Effekt reder ut hur hög klimatskatten för en flygresa till Thailand egentligen blir.

Förslag om skatt på flygresor kommer före sommaren

Enligt regeringen handlar det om en grön skatteväxling, där skatten på arbete samtidigt kommer sänkas.

Vänsterpartiet: ”Skogsstyrelsens beslut är oacceptabelt”

Jens Holm, partiets miljöpolitiska talesperson, lyfter nu frågan till regeringsnivå.

Umeå universitet divesterar

Vill visa att man tar forskningen om klimatförändringarna på allvar.

Sverige bäst i EU på förnybar energi

Målet till år 2020 slogs för flera år sedan.

Ytterligare kritik mot Skogsstyrelsen

Nu lyfts också nya krav på att regeringen ska agera.

Columbia University divesterar från kol

Men studenterna är inte nöjda utan menar att investeringarna i olja och gas också måste bort.

Tanzania förbjuder försäljning av plastpåsar

Chefen för UN Environment gör tummen upp.