Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Författare

Anders Hellberg

Malmö stad ska gå över till 100 procent förnybar fjärrvärme

Beskrivs som ett av mandatperiodens viktigaste klimatbeslut.

Många vill se åtgärder mot den den marina nedskräpningen

Håll Sverige Rent lämnade i fredags över en lång lista till vice statsminister Isabella Lövin, med namnen på alla de som skrivit personliga brev till regeringen.

Agenda 2030-målen – här är listan över svenska utmaningar

Trots att Sverige är det land i världen som har bäst förutsättningar att klara av de 17 globala målen för hållbar utveckling, så finns enormt mycket att göra även här under de kommande åren, det visar en ny rapport.

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.

Sverige har stora förhoppningar på havskonferensen

Mötet ska resultera i en att göra-lista, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Jan Eliasson: ”Det här är världens viktigaste ord”

Inför havskonferensen i New York - Effekt har pratat med den svenske FN-veteranen.

Nu ska de negativa effekterna av plastkassar kommuniceras tydligare

Från och med torsdag börjar nya regler gälla.

Uranbrytning i Sverige kan komma att förbjudas

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur ett förbud bör utformas.

Regeringen vill minska mängden plast som hamnar i haven

Planerar att lägga drygt 100 miljoner kronor per år på ett åtgärdspaket.

Starkt stöd för en flygskatt

Ny opinionsmätning från DN/Ipsos.