Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Författare

Anders Hellberg

Förstudie ska tas fram kring elektrifierad cementtillverkning

Cementa och Vattenfall vill ta reda på om detta är en möjlig lösning för att få ner koldioxidutsläppen.

Skog med ovanliga moss- och lavarter skyddas i Gislaveds kommun

Området är 113 hektar stort och har höga naturvärden knutna till talldominerad sandbarrskog.

Färjeled i Östergötland går över till eldrift

Ingen mer dieseldrift. Innebär att utsläppen av koldioxid i princip kan elimineras.

En av Sveriges största vindkraftsparker ska byggas i Jämtland

Ska börja leverera förnybar el om tre år.

Massiv kritik mot Stockholms Handelskammares rapport om flygskatten

Beskrivs som "bluffrapport", "lågvattenmärke" och "direkt felaktig".

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.

Ryktet om flygplatsernas död är betydligt överdrivet

Stockholms Handelskammare menar i en ny rapport att den flygskatt som regeringen vill införa kommer att skapa "flygplatsdöd" runt om i Sverige. En av de utpekade flygplatserna sågar detta helt.

Över tusen ansökningar beviljade inom Klimatklivet

Investeringarna är tänkta att stärka det lokala och regionala klimatarbetet runt om i landet.

750 000 barn och vuxna plockade skräp under våren

Håll Sverige Rents årliga kampanj lockade rekordmånga.