Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Författare

Anders Hellberg

Ola Alterå blir chef för klimatpolitiska rådets kansli

Ännu oklart vilka ledamöter som ska ingå och vem som blir rådets ordförande.

En av västkustens pärlor blir naturreservat

Delar av Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar skyddas nu för framtiden.

Klimatpolitisk debatt anordnas i Stockholm

I kväll möts miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier för att diskutera klimatfrågan.

Wildlife Photographer of the Year – här är årets bästa bilder

Effekt har fått möjlighet att publicera några av de vinnande bidragen.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.

Filmfestival med miljötema anordnas i Göteborg och Stockholm

Den 18 och 25 oktober visas dokumentärfilmer som är tänkta att både problematisera och inspirera.

FN:s klimatpanel möts i Sverige

Förbereder specialrapporten som ska handla om 1,5 graders global uppvärmning.

Greenpeace hindrade timmerleveranser från att nå SCA:s massafabrik

Miljöorganisationen kräver att avverkningar i så kallade värdetrakter stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår.

Sugröret kan snart ha gjort sitt – många vill se förbud mot engångsartiklar i plast

Det finns ett starkt stöd i samhället för att minska onödig plastkonsumtion, menar Världsnaturfonden.

Förnybart flygbränsle kan leda till ökad skövling av regnskog

Miljöorganisationer oroade över att användningen av palmolja kan komma att öka ytterligare när också flyget vill ställa om till förnybara bränslen.