Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Författare

Anders Hellberg

Bara fyra av tio känner till de globala målen för hållbar utveckling

Sidas årliga undersökning visar samtidigt att det mål som flest människor känner till är att klimatförändringarna ska bekämpas.

Utredning om skattereduktion för andelsägd elproduktion dröjer

Nätverket 100% förnybart hoppas att frågan ändå snabbt kommer att lösas.

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.

Reglerna för elcykelpremien är nu klara

Regeringen räknar med att premien kommer ge en ökad överflyttning av transporter från bil till elcykel.

Sveaskog kritiseras för avverkning i Dalarna

Nu måste regeringen agera, menar bland annat Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.

Tre nya naturreservat i Uppsala län

Till årsskiftet räknar länsstyrelsen med att det kommer finnas 165 reservat i länet.

”Alliansen väljer att ignorera ålens status som utrotningshotad art”

Världsnaturfonden är kritisk mot att allianspartierna ihop med Sverigedemokraterna valt att stoppa regeringen från att stödja ett EU-förslag om ålfiskestopp.

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.

Driver regeringen på för en europeisk flygskatt?

Liberalerna lyfte detta förslag på sina landsdagar i november. Frågan är om det är en framkomlig väg.

Tre nya naturreservat på Gotland

Ses som en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald i Sverige.