Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Författare

Anders Hellberg

Här är kartan över alla skyddade naturområden i världen

Under året som gått är det framför allt många större marina områden som har skyddats.

Statoil säljer hela sin oljesandsverksamhet

Beskedet välkomnas av norska miljöorganisationer.

Tumlarna i Östersjön ska räddas – Sverige på väg att få sitt största Natura 2000-område hittills

Regeringen får beröm av Världsnaturfonden WWF.

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.

Sverige vill ha in klimatfrågan i säkerhetsrådet

Regeringens prioriteringar för 2017-2018 presenterade.

”Att öppna området för bottentrålning vore galenskap”

Greenpeace vill att Danmark och Sverige ger ett permanent skydd till det område i Kattegatt som varit stängt för fiske sedan 2009.

Naturvårdsverket: ”Vi måste öka takten i klimatarbetet”

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med knappt en procent under 2015, jämfört med året innan.

Många väljer tåget i jul

De främsta anledningarna är att tåget är bekvämt och miljövänligt, visar en ny undersökning som SJ låtit göra.

Svenskarna måste bli bättre på att sopsortera

Två tredjedelar av det som slängs i restavfallet hör inte hemma där, visar ny rapport.

Vår gemensamma natur

Just nu pågår en nationell satsning där länsstyrelsen uppmuntrar asylsökande, nysvenskar och människor som bott i Sverige hela sitt liv att mötas i naturen. Effekt hängde med till ett skogsreservat i närheten av Örebro.