Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Författare

Anders Hellberg

Uranbrytning i Sverige kan komma att förbjudas

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur ett förbud bör utformas.

Regeringen vill minska mängden plast som hamnar i haven

Planerar att lägga drygt 100 miljoner kronor per år på ett åtgärdspaket.

Starkt stöd för en flygskatt

Ny opinionsmätning från DN/Ipsos.

Isabella Lövin och Leonardo DiCaprio skriver om varför vi måste fokusera mer på havsfrågorna

Båda medverkar i senaste numret av UN Chronicle.

Kraftig ökning av arealerna skyddade havsområden

Ny statistik om Sveriges skyddade natur publicerad.

Om en månad stängs kärnkraftsreaktorn O1 i Oskarshamn

2019 och 2020 kommer ytterligare två reaktorer i Sverige att stänga.

Användningen av flygbränsle i Sverige ökar

Ny statistik från Energimyndigheten.

Greenpeace vill att skyddsvärd skog ska skyddas

Uppmanar regeringen att ge ett långsiktigt skydd för de skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat som värdekärnor.

18 procent av jordbruksmarken i Sverige brukas ekologiskt

Ny statistik visar på en uppåtgående trend.

”Sätt ned foten och få upp huvudet ur sanden”

Debatt i riksdagen. Jens Holm (V) menar att regeringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) måste agera mot Skogsstyrelsen, detta efter beslutet att pausa identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.