Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Författare

Anders Hellberg

”Högst otroligt att en internationell flygskatt skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid”

Både Centerpartiet och Liberalerna har gjort klart att man vill se en internationell flygskatt snarare än den nationella skatt som regeringen föreslagit. Men svenska myndigheter bedömer att detta är en mycket svårframkomlig väg.

Svenskt Flyg fick årets greenwashpris i Almedalen

Att försöka framställa en ökad miljöbelastning som en framgång för miljön är en typisk grönmålning, menar Jordens Vänner.

Biobränslen kommer inte räcka för att minska flygets klimatpåverkan

I en ny uträkning, framtagen av representanter från KTH och Greenpeace, framgår att vi i Sverige också måste flyga mindre om klimatmålen ska kunna nås.

Förstudie ska tas fram kring elektrifierad cementtillverkning

Cementa och Vattenfall vill ta reda på om detta är en möjlig lösning för att få ner koldioxidutsläppen.

Skog med ovanliga moss- och lavarter skyddas i Gislaveds kommun

Området är 113 hektar stort och har höga naturvärden knutna till talldominerad sandbarrskog.

Färjeled i Östergötland går över till eldrift

Ingen mer dieseldrift. Innebär att utsläppen av koldioxid i princip kan elimineras.

En av Sveriges största vindkraftsparker ska byggas i Jämtland

Ska börja leverera förnybar el om tre år.

Massiv kritik mot Stockholms Handelskammares rapport om flygskatten

Beskrivs som "bluffrapport", "lågvattenmärke" och "direkt felaktig".

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.