Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Författare

Anders Hellberg

SEI rankas som världens mest inflytelserika tankesmedja inom miljöpolitik

Det svenska forskningsinstitutet startade sin verksamhet 1989 på uppdrag av Sveriges regering.

Nytt råd ska ta sig an frågan om en fjärde rullbana på Arlanda

Men det är oklart vad som skulle hända om några i rådet rekommenderar bygget, medan andra i rådet skulle mena att ett sådant bygge inte går ihop med klimatmålen.

Regeringen vill utvidga två av Sveriges nationalparker

Sammanlagt handlar det om nästan 2 000 hektar skogsmark, våtmarker och sjöar som nu kan komma att skyddas.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Stort intresse för Sveriges 33 naturum

Nytt besöksrekord under 2016.

Rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel

Ekoandelen var uppe i 8,7 procent under 2016, upp från från 7,7 procent året innan.

Sverige vill stärka det klimatrelaterade arbetet i Arktiska rådet

Den globala uppvärmningen innebär ett direkt säkerhetshot, menar den svenska utrikesministern.

Forskare i fokus i ny klimatföreställning

Premiär i dag för Medan klockar tickar.

Över 100 golfbanor har stängts ned i Kina – tar för mycket naturresurser i anspråk

Landet har länge haft problem med att nya golfbanor har anlagts utan lov.

Rekordmycket solcellskapacitet installerades globalt förra året

En ökning med 50 procent jämfört med 2015.