Åsa Romson besökte i april Thorildsplans gymnasium i Stockholm för att hålla i en workshop med eleverna, detta i samarbete med we_change, en hållbarhetssatsning för gymnasieungdomar. Effekt hängde med och passade i pausen på att ta ett snack med klimat- och miljöministern.

Ungdomar lyfter ofta fram att de är medvetna om problemen, men att de känner att de saknar verktygen för att agera. Hur tycker du man kan lösa det?

– Själv minns jag att jag gillade alla de här böckerna med tips på hur man kan rädda planeten. Det handlade om att skriva insändare till tidningarna, mejla sina politiker, vara frågvis i affären, säga till familjen att de borde äta mer vegetariskt, gå med i ett ungdomsförbund eller bli medlem i en miljöorganisation. Jag saknar de böckerna i dag. Det känns som att det för varje generation behöver komma uppdaterade tips på lösningar.

– Samtidigt, vilket är en stor skillnad mot när jag själv var i den åldern, är att dagens ungdomar har helt andra möjligheter eftersom de är så vana vid den digitala teknologin. Det gör att de kan hitta lösningar som vi som är vuxna i dag inte kan tänka ut. Vi har sett exempel på när det har anordnats protester mot rasism eller liknande, då ungdomarna har fått enormt genomslag för att de är så duktiga på att sprida information i sina nätverk och samla sig bakom ett gemensamt budskap.

Vad är din känsla när det kommer till miljö- och klimatutmaningarna, är dagens ungdomar hoppfulla eller uppgivna?

– Man ska inte sticka under stol med att de har vuxit upp i en jättesvår situation där väldigt mycket information gått ut på hur svåra utmaningarna är. Så jag tror att vi i den vuxna generationen måste bli fler som visar på hur mycket som ändå kan göras, visa att ungdomarna också måste vara med och göra det och att det faktiskt är ganska roligt när man väl gör det. För annars finns det en risk att vi får en hel generation som känner sig oroliga och utan hopp.

– Men något som gör i alla fall mig hoppfull, det är att när ungdomar blir arga över saker som de tycker är fel eller orättvisa, som exempelvis klimatförändringarna, då uttrycker de det väldigt starkt och engagerat. När vi sen, som nu under den här workshopen, ställer frågor om vad som är framtidens lösningar och vad som fungerar i ett hållbart samhälle och hur vi kommer dit, då finns där dessutom jättemånga bra idéer.

____

(Red. anm.) Denna artikel var tänkt att publiceras i kommande numret av Effekt, men utgår på grund av att Åsa Romson under måndagen aviserade sin avgång som språkrör för Miljöpartiet och statsråd för regeringen.