Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Störens återkomst till Östersjön

Naturvård handlar oftast om att bevara eller förbättra livsmiljöer. Men ibland blir arter viktiga symboler, skriver Jonas Gustafsson.

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.

Bara fyra av tio känner till de globala målen för hållbar utveckling

Sidas årliga undersökning visar samtidigt att det mål som flest människor känner till är att klimatförändringarna ska bekämpas.

Utredning om skattereduktion för andelsägd elproduktion dröjer

Nätverket 100% förnybart hoppas att frågan ändå snabbt kommer att lösas.

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.

Reglerna för elcykelpremien är nu klara

Regeringen räknar med att premien kommer ge en ökad överflyttning av transporter från bil till elcykel.

Sveaskog kritiseras för avverkning i Dalarna

Nu måste regeringen agera, menar bland annat Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.

Att döda glädje för klimatets skull

Grön tillväxt och hållbar konsumtion framhålls ofta som lösningen på klimathotet. Men är det tillräckligt? Om inte, hur kan vi hitta strategier bortom dessa ekomoderna löften? Anna Kaijser och Malin Henriksson presenterar här en möjlig allierad, hämtad från feministisk teori: glädjedödaren.

Mossan och massan

Synen på skogens värden behöver breddas - en text av Mikael Karlsson.

Tre nya naturreservat i Uppsala län

Till årsskiftet räknar länsstyrelsen med att det kommer finnas 165 reservat i länet.