Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.

Ryktet om flygplatsernas död är betydligt överdrivet

Stockholms Handelskammare menar i en ny rapport att den flygskatt som regeringen vill införa kommer att skapa "flygplatsdöd" runt om i Sverige. En av de utpekade flygplatserna sågar detta helt.

Över tusen ansökningar beviljade inom Klimatklivet

Investeringarna är tänkta att stärka det lokala och regionala klimatarbetet runt om i landet.

750 000 barn och vuxna plockade skräp under våren

Håll Sverige Rents årliga kampanj lockade rekordmånga.

Stor satsning på eldriven busstrafik i Malmö

En av stadens huvudlinjer kommer nu helt att elektrifieras.

Sverige fick flera nya naturreservat i veckan

Syftet med reservaten är att bevara den biologiska mångfalden, men det handlar också om att bevara bland annat geologiska värden och höga friluftslivsvärden.

Regeringen vill satsa 200 miljoner på att säkra framtida dricksvattenförsörjning

Branschorganisationen Svenskt Vatten gör tummen upp, men är samtidigt kritisk mot att regeringen i det här sammanhanget inte uppmärksammar behovet av vattenskyddsområden.

Myrorna uppmanar: Rensa era garderober från kläder som inte används

Smart sätt att minska samhällets miljöpåverkan, menar second hand-aktören.

”Nedskräpning på land är en av de stora orsakerna till mikroplast i haven”

På västkusten hittade Håll Sverige Rent drygt 2 500 bitar skräp på en tio meter lång strandsträcka.

Ännu en kärnkraftsreaktor stängs för gott

I går stod det klart att Oskarshamn 1 inte kommer starta mer.