Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Att döda glädje för klimatets skull

Grön tillväxt och hållbar konsumtion framhålls ofta som lösningen på klimathotet. Men är det tillräckligt? Om inte, hur kan vi hitta strategier bortom dessa ekomoderna löften? Anna Kaijser och Malin Henriksson presenterar här en möjlig allierad, hämtad från feministisk teori: glädjedödaren.

Mossan och massan

Synen på skogens värden behöver breddas - en text av Mikael Karlsson.

Tre nya naturreservat i Uppsala län

Till årsskiftet räknar länsstyrelsen med att det kommer finnas 165 reservat i länet.

En flygplats måste man ju ha

Om att stödja ohållbar turism - en krönika av Johanna Alskog.

”Alliansen väljer att ignorera ålens status som utrotningshotad art”

Världsnaturfonden är kritisk mot att allianspartierna ihop med Sverigedemokraterna valt att stoppa regeringen från att stödja ett EU-förslag om ålfiskestopp.

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.

Driver regeringen på för en europeisk flygskatt?

Liberalerna lyfte detta förslag på sina landsdagar i november. Frågan är om det är en framkomlig väg.

Tre nya naturreservat på Gotland

Ses som en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald i Sverige.

1,5 miljoner kvadratkilometer – världens största marina skyddade område är nu etablerat

Reservatet ligger på internationellt vatten, i Rosshavet, Antarktis, och kommer skyddas och bevaras i 35 år framöver.

Nytt klimatkliv på gång – ytterligare 290 projekt får stöd

Bland annat kommer pengarna gå till åtgärder som bidrar till ökad biogasproduktion.