Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

En naiv dröm om att det besvärliga ska bli norm

Erik Hansson, chefredaktör på Natursidan.se, om att våga vara obekväm.

Från en till över en miljon

Nu börjar klimatforskarna prata om en ny sorts "tipping point" - där fler och fler människor runt om i världen kräver en politik som är i linje med Parisavtalet.

Klimatstrejker på över 2 000 platser i världen

Barn och ungdomar anordnade under fredagen manifestationer i 125 länder.

Barn i över 100 länder klimatstrejkar på fredag

En persons protest har blivit global.

Klimatstrejker i minst 98 länder nu på fredag

Manifestationer planeras på över 1 300 platser runt om i världen.

Klimatstrejker över hela världen nu på fredag

Kommer hållas på minst 1 209 platser i 92 länder.

Effekt nr 1/2019 – pdf

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Utredare vill se tydliga politiska mål för flygets utsläpp

Menar att det är problematiskt att flygets klimatpåverkan inte omfattas av några riksdagsbundna mål.

”Staten måste sluta avverka sina egna skyddsvärda skogar”

23 organisationer kräver att regeringen ger nya ägardirektiv till Sveaskog - Sveriges största skogsägare.

Sverige kan snart få ett nationellt mål för minskat matsvinn

Under 2019 planerar Naturvårdsverket att redovisa ett förslag till ett nytt etappmål om minskade mängder matavfall.