Om samhället föll ihop – skulle också du göra det?

Så lyder taglinen till dokusåpan The Colony. Ett socialt experiment där en grupp människor försöker överleva och återuppbygga ett samhälle efter ett virusutbrott som får samhället att bryta ihop fullständigt.

Den första säsongen av The Colony utspelar sig i den övergivna lagerlokal som ”överlevarna” hamnar i efter att ha flytt ett ödelagt Los Angeles. Jag ser det första avsnittet med fascination blandad med vämjelse. Det är intressant att lära sig hur man bygger ett vattenreningsfilter av ett gammalt oljefat. Men det är obehagligt att se hur snabbt personerna som deltar i dokusåpan går in ett survivalistläge där de betraktar alla utanför den egna gruppen med största misstänksamhet. De fruktar de beväpnade plundrade som stryker runt utanför lagerlokalen, men verkar inte själva inse att de blir just beväpnade plundrare när de ger sig ut för att leta mat och hotar sig till några andra överlevares matförråd.

Hur som helst är det svårt att sluta kolla. Kanske är det för att jag inte så ofta ser på tv som jag snabbt dras in i den skickliga dramaturgin. Personerna i The Colony ställs inför utmaningar som fordrar all deras kreatitivet. Det blir uppenbart vilka kunskaper som är mest värdefulla i denna typ av urbana överlevnadssituation. ”Handyman” Mike beskriver sig själv som närmast analfabet, men blir från första stund gruppens MacGyver, även om han är socialt omöjlig. Kampsportaren Leilani visar sig vara den som ser till att gruppen utvecklar en primitiv form av demokrati. Byggkillen Joey, som suttit sex år i fängelse, ser säkerhetsfrågan som sitt ansvar. Och så vidare.

Jag imponeras av deltagarnas uppfinningsrikedom och konstaterar att misstänksamhet och själviskheten allt eftersom veckorna går tinar upp och mognar till något mer mänskligt.

Vissa delar av serien är såklart överdramatiserade, överregisserade och onödigt våldsfokuserade, men det är samtidigt uppenbart att deltagarna lever sig in i experimentet och ofta verkar övertygade om att världen runt omkring faktiskt har kollapsat på riktigt. Det gör att serien, trots allt, har en hel del verklighetsanknytning. Om inte annat som en uppvisning i hur människor reagerar i stressade situationer.

Den första säsongen avas med en liten påminnelse:

In the 21st century, few people have the neccessary skills in order survive a catastrophic event. A simulated disaster scenario is an invaluable way to prepare, becuase disasters can happen at any time, with no notice.”

 

Tack till bloggen Livet efter oljan som tipsade om serien och som gör en mycket mer utförlig analys av experimentet.

The Colony började sändas 2009 på Discovery Channel i USA. Det har gjorts två säsonger av dokusåpan och en tredje är på gång. Det går att ladda ner serien på Pirate Bay.