I veckan publicerade Energimyndigheten rapporten Transportsektorns energianvändning 2016 (pdf).

Här framgår bland annat att användningen av flygbränsle i Sverige, för inrikes och utrikes transporter, ökade under förra året.

Källa: Energimyndigheten

I rapporten skriver Energimyndigheten:

Under 2016 ökade flygbränsleanvändningen jämfört med de senaste åren både inom inrikes- och utrikes luftfart. En tydlig trend inom luftfartssektorn är att antalet passagerare växer stadigt. Hittills har dock inte energianvändningen följt denna trend vilket tyder på en energieffektivisering inom sektorn. År 2016 visade dock på ett trendbrott i och med en större ökning i energianvändning än passagerare procentuellt sett.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________