FN:s livsmedelsorgan har i en rapport från 2006 visat att 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från boskapssektorn. I synnerhet den storskaliga boskapsindustrin står för utsläppen. Produktion och transport av kött, foder och boskap. Nedhuggning av skog för att bereda betesmark (vilket frigör koldioxid som varit bunden i form av kol i träden). Samt den mest uppmärksammade utsläppsfaktorn – boskapsdjurens matsmältning.

Så vad gör vi med biffen?

Staden Gent i Belgien har startat ett litet men radikalt försök att minska utsläppen från boskapsindustrin. Staden, något större än Göteborg stad, har infört Donderdag Veggiedag, det vill säga vegetariska torsdagar. Gent betonar också hälsoaspekterna av att minska på köttätandet.

På torsdagar kommer stadens skolor att servera vegetarisk mat och personalrestaurangerna för de stadsanställda utökar sina vegetariska alternativ. Gents 5.000 anställda får en gratis ”vegokarta” över staden och 1.500 restauranger får en gratis vegetarisk kokbok. Staden kommer också att hålla vegetariska matlagningskurser för kockar och för privatpersoner.

Förhoppningsvis kan vegotorsdagarna bidra till en attitydförändring om vad mat är och inte är.

 

Bloggat: Jens Holm

Media: DN