Sakta men säkert sjunker insikten om den ekonomiska tillväxtens gränser in i allt fler. På sajten Ecoprofile rapporterar Johan Erlandsson om ett seminarium på World Climate Solutions i Köpenhamn. Flera av talarna sjöng den vanliga visan om att vi måste ha mer tillväxt, men med tillägget att denna måste bli ”grön”. Upp på scen kliver då Anthony Giddens – Storbritanniens ytterst respekterade och framstående politiske teoretiker.

Anthony Giddens budskap är att grön tillväxt är ett feltänk. Vi måste, menar Giddens, bygga upp en helt ny ekonomisk struktur. Det går inte att bygga vidare på den nuvarande och försöka göra den grön. Vi kan inte heller sätta så stort hopp till tekniklösningar – sociala, politiska och ekonomiska innovationer kommer att vara viktigare.

Dessutom menar Giddens, vilket nog är provocerande för många, att gröna jobb är en bluff. Industrin som jobbskapare är något som vi aldrig mer kommer att gå tillbaka till. Jobben kommer att komma från andra delar av ekonomin.

Under 1990-talet var Giddens en av arkitekterna bakom den tredje vägens politik som socialdemokratiska partier runt om Europa anammade. Så även Socialdemokraterna i Sverige som har satsat hårt på att röra sig närmare den politiska mitten. Efter valfiaskot väntar förmodligen någon sorts förändring för Socialdemokraterna. Åt vilket håll man rör sig kan man bara sia om, men det vore intressant om man återigen lyssnade till Giddens, men denna gång på hans tillväxtkritik.

Giddens hyllade för övrigt, precis som Effekt, den brittiske hållbarhetsprofessorn Tim Jackson vars bok Prosperity without growth är ett måste för den som vill förstå tillväxtfrågan. I vår kommer boken på svenska (Ordfront förlag), men den som varken orkar vänta tills dess eller läsa boken på engelska får här en 20-minuterspresentation i Tim Jacksons TED-föredrag: