Vilken effekt den svenska flygskatten kommer få är ännu för tidigt att säga något om eftersom den infördes den 1 april i år.

Ny statistik från Swedavia visar dock att antalet passagerare minskade något i maj, detta jämfört med samma period förra året. Swedavia är ett statligt bolag som äger och driver det nationella basutbudet med tio flygplatser runt om i Sverige.

I maj 2017 var det 1 344 840 passagerare som flög inrikes. I maj i år var det 1 295 034 passagerare, det vill säga en minskning med fyra procent.

Utrikesresandet ökade samtidigt med en procent, från 2 509 803 i maj 2017, till 2 534 801 i maj 2018.

Sammantaget innebär detta att antalet passagerare som flög till eller från Swedavias flygplatser under maj 2018 var 3 829 835 vilket är en minskning med en procent jämfört med motsvarande period föregående år.