I dag publicerar tidningen Science en uppdatering av de planetära gränserna, som definierades av Johan Rockström och hans forskarkollegor 2009. Då hade tre av de nio gränserna passeras (gällande klimat, förlusten av biodiversitet och kvävecykeln).

Nu visar uppdateringen, som har letts av Will Steffen vid Stockholm Resilience Center, att även gränsen för landanvändning har passerats. Liksom gränsen för fosforcykeln (den klassas dock inom samma gräns som kvävecykeln). Därmed har mänskligheten överskridit fyra av de nio gränserna.

De gränser som inte har passerats gäller ozonlagret, färskvattenanvändning, havsförsurning (fast där ligger vi precis på gränsen), luftföroreningar, samt föroreningar med nya element. Den sista av dessa gränser, introduktion av nya element, var tidigare klassad som kemiska föroreningar, men definitionen har breddats för att även inkludera exempelvis radioaktivt avfall och nanomaterial.

Även om Stockholm Resilience Center är nära på tvångsoptimistiska när de skriver i sin nyhetsartikel om forskningen att ”vetskapen ger oss en fantastisk möjlighet att vända utvecklingen”, är det svårt att dra andra slutsatser än att vi uppenbarligen inte är på rätt väg. Huvudförfattaren, Will Steffen, säger till Washington Post att:

”Vad vetenskapen har visat är att mänskliga aktiviteter – ekonomisk tillväxt, teknologi, konsumtion – destabiliserar den globala miljön.”

Vad gäller klimatet ser vi dessutom effekterna. SMHI kunde konstatera redan innan året var slut att 2014 skulle bli det varmaste någonsin i Sverige, och därmed spräcka rekordet från 1934 (TT). I dag kommer även amerikanska Nasa att tillkänna ge sina mätningar för den globala temperaturen 2014, och de förväntas konstatera att året var det varmaste någonsin, vilket världsmeteorologorganisationen WMO förutsåg i början av december.

Foto: Arivumathi/CC