Istället för att makuleras hamnade de nu i ett annat land och de globala koldioxidutsläppen kunde därmed öka med 1,3 miljoner ton. Med rätta rasade såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Inom kort kommer den nuvarande regeringen och oppositionen att ställas inför ett liknande avgörande, men i mycket större skala: Vattenfalls beslut att sälja sina brunkolkraftverk i Tyskland.

Kraftverken släpper ut över 60 miljoner ton koldioxid varje år, alltså mer än vad Sveriges transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja kraftverken verkar vara en enkel lösning för både Vattenfall, som behöver nå sina hållbarhetsmål, och för regeringen som kan bli av med kritiken mot ägandet av klimatskadlig verksamhet. Men i verkligheten skulle en försäljning med all sannolikhet innebära att utsläppen från anläggningarna ökar.

En köpare av kraftverken kommer förstås inte gå in i verksamheten med avsikt att avveckla den. I marken runt kraftverken ligger en av Europas största fyndigheter av brunkol, och den som äger kraftverken har rätt att använda kolet utan kostnad. En ny ägare kommer därför säkerligen att hålla igång kraftverken så länge som möjligt och kanske även ersätta dem med nya kolkraftverk på sikt.

Att därför behålla kraftverken är troligen den viktigaste klimatinsats en svensk regering kan göra. Inom 15 år har hälften av kraftverken tjänat ut och det enda som krävs för att de ska stängas är att Vattenfall låter bli att ersätta dem eller hålla liv i dem med stora nyinvesteringar.

Räknat i ackumulerade utsläpp blir skillnaden mellan att behålla kraftverken och att nu sälja dem cirka 220 miljoner ton koldioxid fram till år 2030. Det är 200 gånger så mycket koldioxid som den omdebatterade försäljningen av utsläppsrätter 2013 ledde till.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige

___

Debattartikeln är publicerad i årets första nummer av klimatagasinet Effekt. Vill du ha tidningen hem i brevlådan (3 nr för 180 kr) eller som pdf (3 nr för 120 kr) – skriv upp dig för en prenumeration här.