I somras infördes nya regler i Sverige som innebär att alla som säljer eller ger bort plastpåsar måste informera konsumenterna dels om hur plastkassarna påverkar miljön, dels om fördelarna med färre kassar och hur antalet kassar kan minska.

Kravet har fått en positiv effekt på väldigt kort tid, och utvecklingen har enligt Naturskyddsföreningen dessutom varit ”remarkabel” då det gäller de butikskedjor som också börjat ta betalt för plastkassarna.

MQ rapporterar en minskning på över 50 procent färre plastpåsar, dvs cirka 400 000 färre påsar, ut ur butik under dessa tre månader.  Det motsvarar så mycket som 13 ton mindre plast i omsättning. Butikskedjan JOY redovisar en minskning på 60 procent – i runda slängar 100 000 plastpåsar eller tre ton mindre plast. Apotek Hjärtat ligger inte långt efter med en 40-procentig reduktion, vilket innebär cirka 13 ton plast eller två miljoner färre platspåsar.

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, säger i ett pressmeddelande:

– Vi hade gärna sett ett skarpare direktiv, framför allt ett generellt krav om en avgift på alla plastpåsar i butik. Det finns mycket kvar att göra på området för att minska plastens miljöpåverkan, men detta är ett positivt initiativ och ett exempel på att utvecklingen går åt rätt håll. Det inger hopp.