Glöm allt du hört om problemen med etanol som bilbränsle. Nu kommer en ny forskningsrapport som säger att etanolen, och biogasen, har en mer eller mindre direkt positiv inverkan på klimatet.

Hur kan det vara möjligt? Biogasen är rentav ”mer än klimatneutral” enligt rapporten. En första förklaring får man när man läser vilka som finansierat rapporten: biobränslebranschen själv i form av Lantmännen, Eon, Sekab och Svensk raps. En andra förklaring får man när man läser hur man räknat. I fallet biogas räknas klimatpåverkan fram genom att jämföra omvandling av gödsel till biogas med att gödslet slängs på backen där det avger metangas. Att köra bilen på biogas är utifrån en sådan jämförelse 140 procent bättre än att köra på bensin.

Undrar om det skulle bli samma siffra om gödslet i stället hade tagits till vara i ett ekologiskt jordbruk vilket därmed hade minskat behovet av att gödsla med konstgödsel?

För att göra en annan jämförelse. Att köra bilen på etanol skulle kunna vara tusentals procent bättre än bensin – om man i stället för att odla etanolgrödor på marken hade använt marken till att bygga ett riktigt jävla skitigt och evil kolkraftverk.

Kreativt kalkylerande är ett måste för den som vill övertyga världen om att massbilism och hållbarhet går hand i hand.

Intressant är dock att argumenten för en biobränsledriven bilpark inte ens håller när branschen själv står för forskningspengarna. Max 10-15 procent av bensin- och dieselanvändning går att ersätta med markodlade biobränslen enligt rapporten.