Som en del i Sveriges genomförande av de 17 globala målen för hållbar utveckling tillsatte regeringen i början av 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera detta arbete.

Agenda 2030-delegationen, som den kallas, har bland annat tagit fram rapporten I riktning mot en hållbar välfärd, som är en nulägesbeskrivning och som även innehåller förslag till handlingsplan för det svenska genomförandet av arbetet.

Förra året meddelade regeringen att delegationen skulle komma att utvidgas med nya ledamöter, bland annat från näringslivet, något som fick ordföranden Parul Sharma att lämna sitt uppdrag då hon ansåg att det inte gick ihop med hennes jobb att granska enskilda företag.

Regeringen valde ändå att gå vidare med idén om att bredda delegationen och nu står det klart att sju nya ledamöter ska ingå i delegationen.

– Genom att tillföra ny kompetens från näringsliv, kommuner och civilsamhälle från olika delar av landet ges delegationen en bredare representation och ny kraft i sitt viktiga uppdrag att genomföra Agenda 2030 i bred samverkan med stora delar av samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare består delegationen av:

Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas (ny ordförande)
Johan Rockström, professor i miljövetenskap
Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen
Ida Texell, förbundsdirektör för Attunda räddningstjänst

De sju ledamöter som nu har utsetts är:

Henrik Henriksson, vd för Scania
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordföranden i Malmö stad
Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordföranden i Leksands kommun
Veronica Magnusson, förbundsordförande för fackförbundet Vision
Hannah Stanton, ungdomsledare i scoutrörelsen och verksamhetschef vid TheGoals.org
Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet
Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH

 

**********

Lästips:

Mikael Karlsson har medverkat i Effekt nr 1/2017 med texten Tankar om framtidens plan, samt i Effekt nr 4/2017 med texten Mossan och massan.