Sverige har tillsammans med önationen Fiji tagit ett gemensamt initiativ till en internationell högnivåkonferens som ska hållas i New York i sommar. Det här gör man för att stödja det globala arbetet med FN:s 17 mål för hållbar utveckling – det som ofta kallas Agenda 2030.

Mål nummer 14, som konferensen kommer handla om, syftar till att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Till målet hör tio stycken undermål, som rör allt från havsförsurning och marin nedskräpning till överfiske och skydd av kust- och havsområden.

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, stod i dag värd för ett informationsmöte om havskonferensen som hölls i Stockholm. Bland annat gjorde hon klart att det globalt sett finns mycket att oroa sig över just nu, och att det därför är extra viktigt att hålla i och försvara arbetet med Agenda 2030-frågorna.

– Jag tycker att Agenda 2030 är vårt ljus i mörkret som just nu lägrar sig ganska tungt över världen, exempelvis sett till den politiska utvecklingen på andra sidan Atlanten, och även med de enormt skrämmande rapporter som kommit om hur snabbt klimatförändringarna går.

Konferensen i New York hålls 5-9 juni. Det blir det största FN-initiativ som Sverige tagit sig an sedan den stora miljökonferensen som ägde rum i Stockholm 1972.

– Det här är en mycket stor satsning och Sverige har en unik möjlighet att påverka innehållet på konferensen, förklarade Isabella Lövin på informationsmötet.

Effekt passade på att fråga henne om den debattartikel som publicerades i julas i UNT, där det framgår att den svenska regeringen bland annat kommer fokusera på frågan om miljöskadliga subventioner som bidrar till överfiske.

– Att det går subventioner till det som leder till överfiske är någonting man har jobbat med globalt inom Världshandelsorganisationen WTO under många många år för att avskaffa. Men den processen har också stått stilla under många många år. Nu handlar det om att vi ska se till att det arbetet kan röra sig framåt.

Enligt Isabella Lövin finns det också flera andra frågor som Sverige just nu tittar extra noga på, bland annat hur landaktiviteter, så som nedskräpning med plast, påverkar haven. Under informationsmötet gjorde statsrådet också klart att Sverige på intet sätt är något mönsterland i de här frågorna, allra minst då det gäller fiske.

– Vi kan verkligen inte vara stolta över vårt eget track record på det området. I Östersjön och i Västerhavet har vi fiskat ner våra bestånd till väldigt låga nivåer men vi fortsätter samtidigt äta allt mer fisk och mycket importeras nu från det globala syd.

Uppemot 8 000 delegater från hela världen väntas komma till konferensen i New York i sommar, som blir unik på så sätt att det är den första på hög nivå som fokuserar på endast ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

_____

Läs mer om The Ocean Conference här.