Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster. Enligt Havs- och vattenmyndigheten har 300 av dem klassats som miljöfarliga och ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador på miljön om den läcker ut.

Havs- och vattenmyndigheten, som sedan 2016 har ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken, har nu på allvar dragit igång detta arbete genom att först ut påbörja saneringen av vraket Thetis, utanför Smögen. Det här är första gången som en svensk myndighet genomför tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak.

Och mer av den här sortens arbete ser det ut att bli. Tidigare i år lovade nämligen regeringen (pdf) att tillföra resurser så att ett till tre av de miljöfarligaste vraken kan saneras per år under de kommande tio åren.