I fredags inrättades det största marina skyddade området i världen. Reservatet, som ligger i Rosshavet, Antarktis, är på 1,5 miljoner kvadratkilometer, en yta som är ungefär lika stor som Sverige, Finland och Norge tillsammans.

Förslaget gick igenom efter flera års förhandlingar mellan de 25 länder som är medlemmar i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR, som är det organ som förvaltar den marina miljön i Södra oceanen runt kontinenten Antarktis.

Sverige är en av medlemmarna i CCAMLR, och Jessica Nilsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, säger i ett pressmeddelande:

– Det är svårt att skydda internationellt vatten och detta är en milstolpe i arbetet om marint skydd i Antarktis. Det är en stor bedrift att 25 länder kommit överens om att öka skyddet för detta näringsrika område med stor biodiversitet.