Klimatförhandlingarna närmar sig sin slutpunkt, och nu är Effekt på plats. Många tror att ett avtal kommer att ros i land, men flera av de stora stötestenarna kvarstår, bland annat ambitionsnivån – ska det vara 1,5 grader eller 2 grader, differentiering – kommer det att stå kvar att rika och fattiga länder har olika ansvar, och finansiering.

Om 1,5 grader skrivs in som mål i avtalet är det i sig ett stort steg, som betyder liv snarare än död för flera små ö-nationer, men det kommer att kräva utsläppsminskningar i en tidigare okänd skala, och hittills finns inget i avtalet som tyder på att de kommer att levereras.

Tvågradersmålet kräver globala utsläppsminskningar med tio procent årligen från år 2025, och flera forskare menar att vi måste leva i en helt fossilfri värld runt 2025-2030 för att klara 1,5 grad. Dessutom kräver 1,5 grader ny teknik för att dra koldioxid ur atmosfären, teknik som ännu inte finns.

Ländernas frivilliga åtaganden, de så kallade INDC:s, som publicerades fram till mötet, tyder på en global uppvärmning kring 3 grader, så det behövs enorma skärpningar av löftena för att 1,5 grad ska vara möjligt. Men i utkastet som publicerades på onsdagen, skulle den första globala översynen över hur det går med utsläppsminskningarna ske 2023 eller 2024, och vid den tiden kan det redan vara kört att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, om det inte redan är det.

Detta gör att medan delegaterna hoppas vara klara i morgon, fredag, laddar civilsamhället för fullt inför lördagens manifestationer där de ska få sista ordet runt om i Paris. På det alternativa toppmötet i centrala Paris, ZAC, planerar 350.org det de kallar Red Lines Action, för att tydliggöra de röda linjer som klimatet inte får passera. Flera aktioner har även redan genomförts, både i stan och på förhandlingscentret.

(Texten har uppdaterats)