Effektbloggen

Lärdomar från kolrevolutionen

Det fanns gott om vattenkraft, men ändå kom det dyrare kolet att dominera textilindustrin. I sin kommande bok letar författaren och forskaren Andreas Malm efter grunderna för fossilekonomin. För Effekt förklarar han varför.

Varför började du forska om bomullsindustrin i Storbritannien?

– Jag ville ta reda på var det ursprungliga giftermålet mellan ständig tillväxt och fossila bränslen ägde rum. Det är sviterna av det äktenskapet vi lever med i dag, i form av den globala uppvärmningen. Det visade sig att den brittiska bomullsindustrin var central, eftersom den var först med att utveckla det mönster vi i dag känner som tillväxt: ihållande produktivitetsökningar, kraftig expansion av output, snabb kapitalackumulation. I början av 1800-talet stod denna bransch och vägde mellan två energityper – vatten eller ånga: förnybart eller fossilt – och kom efter mycket om och men att viga sig till den senare. Om vi vill förstå varför vi hamnade i det här helvetet är det följaktligen en god idé att undersöka bomullskapitalisternas skäl till detta ödesdigra val. Vilka fördelar såg de i kol och ånga? Varför kunde de inte berika sig lika effektivt med förnybar energi?

Vad är den viktigaste lärdomen av omställningen till fossila bränslen, inför en önskvärd omställning bort från dem?

– Tre lärdomar. Kapitalet kräver, för det första, rörlighet i rummet: obegränsad frihet att kunna förflytta sig till de platser där den mest fördelaktiga – billiga, disciplinerade – arbetskraften finns. Den friheten kan bara realiseras med hjälp av en energikälla som är lika rörlig. Väl ovan jord kan kol, olja och naturgas forslas över hela världen till den punkt där kapitalet vill göra affärer, men sol och vind är bundna till specifika platser; beroende av dem binder produktionsmedlen till lokala miljöer. För det andra kräver kapitalet fullständig kontroll över tiden: en energikälla som kan slås på och maximeras just när produktion optimerar profiten. För det tredje gynnas det av en källa som kan delas upp i mindre bitar, isoleras, staplas på hög – tänk på ett berg av kol – och inte kräver gemensam utvinning, samordning och planering, vilket i regel är fallet med storskaligt bruk av förnybar energi. Allt detta, och mer, tyder på att kapitalistiska egendomsförhållanden står i vägen för den totala övergång till förnybara källor som nu är så akut. Vad vi gör åt det problemet är en annan fråga.

I boken riktar du kritik mot idén att vi befinner oss i antropocen, människans tidsålder. Vad definierar vår tid om det inte är människan?

– Två saker måste hållas isär här. Å ena sidan har vi uppfattningen att mänskliga aktiviteter omformar biosfären i alla dess beståndsdelar: klimat, biologisk mångfald, kemiska cykler, vattenflöden – you name it. Å andra sidan har vi föreställningen att dessa formidabelt destruktiva aktiviteter utgör förverkligandet av det universellt mänskliga, realiseringen av människans projekt, ett naturligt resultat av Homo sapiens inneboende anlag (som förmågan att manipulera eld eller tendensen att producera för många barn). Den förra uppfattningen är naturligtvis korrekt. Den senare är felaktig och farlig. Den missar det historiskt betingade, konstruerade, »kontingenta« i det produktionssätt som i dag dominerar världen: det finns ingenting naturligt eller allmänmänskligt med det. Den gör det också svårt eller rentav omöjligt att tänka sig en radikal kursändring, för om det ligger i människans natur att bete sig så här – vad kan vi då göra? I allt snack om »antropocen« sker väldigt ofta en glidning från den förstnämnda uppfattningen till den senare föreställningen, och det är det jag vänder mig emot.

Tror du vi kommer att kunna lämna fossil-ekonomin?

– Till att börja med: jag tror inte på någon skilsmässa mellan tillväxt och fossil energi. De måste jordfästas i en familjegrav. Kommer det att ske i tid? Just nu talar allting för ett negativt svar. Men som jag skriver i boken kan man inte basera sin politik på sannolikhetskalkyler: att sannolikheten är stor för att helvetet fördjupas till inferno är inget skäl att se på och låta processen ha sin gång – tvärtom! All revolutionär politik har alltid handlat om att hejda en katastrofal utveckling och slå ur ett hopplöst underläge. Det finns inga absoluta hinder för att begrava den fossila ekonomin, bara relativa – det är, med andra ord, en fråga om styrkeförhållanden.

Detta är ett smakprov av nya numret av Effekt som når prenumeranterna i veckan. I tidningen publicerar vi även ett utdrag ur Andreas Malms bok Fossil Capital – The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming som kommer i höst. Teckna din prenumeration här.

Hjälp annonsörer att hitta oss

Hur kan fler annonsörer hitta till kulturtidskrifter och våra läsare? Den feministiska tidskriften Bang, klimatmagasinet Effekt och reportagetidningen Re:public gör en gemensam satsning för att bättre matcha våra tidskrifter med annonsörer och öka vår annonsförsäljning.

Därför söker vi nu gemensamt en person för att undersöka och kartlägga annonsmarknaden för kulturtidskrifter samt för att utforma strategier för framtida annonsförsäljning, för såväl papperstidskrifterna som till webben.

Vi söker dig som:

  • har god kännedom om annonsmarknaden för tidskrifter (både papper och webb)

  • erfarenhet och kunskap om marknadsföring och annonsförsäljning inom kultursfären

  • är kreativ och innovativ och skapar kontaktnät och nya strategier

  • är van vid att arbeta självständigt och i projekt

Meriterande är relevant utbildning samt erfarenhet av marknadsföring.

Projektet är tidsbegränsat, önskvärd start är i juni 2015 och projektet ska avslutas senast i januari 2016. Uppdraget är arvoderat och arbetstiden och projekttiden disponeras enligt överenskommelse (exempelvis 50 procent under fyra månader eller lägre tjänstgöringsgrad under längre tid).

Är du rätt person för oss? Skicka en ansökan till oss och berätta varför samt bifoga cv och relevanta arbetsprover. Vi behöver din ansökan senast 25 maj. Ansökan skickas till christopher@tidningenrepublic.se

Hör av dig till Christopher Holmbäck på Re:public om du har ytterligare frågor.

E-post: christopher@tidningenrepublic.se, telefon: 0737 32 72 18

Läs mer om oss på bang.se, effektmagasin.se och tidningenrepublic.se

Beställ numren du har missat!

Lagerrensning! Nu säljer vi ut gamla nummer av Effekt - alla nummer kostar 20 kronor styck (ordinarie pris 69 kronor!) Passa på - kampanjen gäller endast till den 31 mars 2015.  

Gör så här:

Sätt in pengarna på vårt konto, skriv vilka nummer du vill ha av Effekt och vilken adress du har så postar vi tidningarna till dig! Priset inkluderar B-porto.

Effekts kontonummer.

Plusgiro: 515749-0
Bankgiro: 418-6300

 

Annika Jacobson, Greenpeace: "Sälj inte Vattenfalls kolgruvor"

Hösten 2013 rullade en klimatpolitisk skandal i de svenska medierna. I tysthet hade alliansregeringen sålt en del av Sveriges överblivna utsläppsrätter. Istället för att makuleras hamnade de nu i ett annat land och de globala koldioxidutsläppen kunde därmed öka med 1,3 miljoner ton. Med rätta rasade såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Inom kort kommer den nuvarande regeringen och oppositionen att ställas inför ett liknande avgörande, men i mycket större skala: Vattenfalls beslut att sälja sina brunkolkraftverk i Tyskland.

Kraftverken släpper ut över 60 miljoner ton koldioxid varje år, alltså mer än vad Sveriges transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja kraftverken verkar vara en enkel lösning för både Vattenfall, som behöver nå sina hållbarhetsmål, och för regeringen som kan bli av med kritiken mot ägandet av klimatskadlig verksamhet. Men i verkligheten skulle en försäljning med all sannolikhet innebära att utsläppen från anläggningarna ökar.

En köpare av kraftverken kommer förstås inte gå in i verksamheten med avsikt att avveckla den. I marken runt kraftverken ligger en av Europas största fyndigheter av brunkol, och den som äger kraftverken har rätt att använda kolet utan kostnad. En ny ägare kommer därför säkerligen att hålla igång kraftverken så länge som möjligt och kanske även ersätta dem med nya kolkraftverk på sikt.

Att därför behålla kraftverken är troligen den viktigaste klimatinsats en svensk regering kan göra. Inom 15 år har hälften av kraftverken tjänat ut och det enda som krävs för att de ska stängas är att Vattenfall låter bli att ersätta dem eller hålla liv i dem med stora nyinvesteringar.

Räknat i ackumulerade utsläpp blir skillnaden mellan att behålla kraftverken och att nu sälja dem cirka 220 miljoner ton koldioxid fram till år 2030. Det är 200 gånger så mycket koldioxid som den omdebatterade försäljningen av utsläppsrätter 2013 ledde till.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige

___

Debattartikeln är publicerad i årets första nummer av klimatagasinet Effekt. Vill du ha tidningen hem i brevlådan (3 nr för 180 kr) eller som pdf (3 nr för 120 kr) – skriv upp dig för en prenumeration här.

Jag hoppas ha Shells VD framför mig

I mellandagarna var jag med min familj i vårt gamla uppländska torp. Det är tyst. Vintersolstrålarna orkar knappt över trädtopparna. Bara ett ihärdigt snöfall och några snöskotrar stör bilden. Trots 15 minusgrader natt som dag, gör vedspisen sitt jobb. Med hjälp av några gamla el-element från rekordåren är det inget problem att hålla värmen. Veden har jag huggit, kluvit, travat och burit in själv. Det är meditation för en stockholmare.

Utedasset är kallt och jag märker att familjen och våra gäster saknar badrummet och det rinnande vattnets välsignelse. Jag däremot upplever en närkontakt med elementen. Minns min barndom i Jämtland med lika delar nostalgi som förundran. Smällkalla vintrar med strömavbrott, vedeldning och raggsockar. Stickor i fötterna. Hur jag och min bror skidade till byskolan över åkrarna. Hur vi ibland hälsade på i stugor i väglöst land, där man gick på utedass.

På ett plan bedriver jag en form av motstånd mot moderniteten. Saker som inte passar in i stan får ett andra liv på landet. Här får det skeva, kantstötta och omoderna plats. Här har jag andra krav på mig själv, mina saker och mina vänner.

Våra vänsterradikala vänner hälsar på. Torpet får oss att prata om världens utveckling. Hur sjukt allt är. Islamiska staten, Sverigedemokraterna, Greklandskrisen, Putins aggressionspolitik och överflödssamhället. Hur motstridigt vi själva och världen förhåller oss till framtidens utmaningar. Det visar sig att flera av mina vänsterradikala vänner drömmer om att köpa mark i Norrland när den ännu är billig. Mark som kan tas i bruk när den behövs. Mark där deras barn och barnbarn kan bygga ett nytt liv när världshaven stiger och självhushållningen återvänt som ekonomisk modell till västvärlden. Likt Henry David Thoreau som sökte en innerlig sanning i de amerikanska skogarna drömmer de om att skydda sina barn från framtidens klimatkriser.

Jag ifrågasätter strategin. Vad är poängen med att era barn överlever på en gammal gård i Norrlands inland? Maken till isolationistisk och självtillräcklig strategi får man leta efter. Sträcker sig solidariteten inte längre än så?

– Men vi vill skydda våra barn. Överleva, säger mina vänsterradikala vänner.

Det låter snarlikt min högerliberala kompis som just köpt en SUV med fyrhjulsdrift för att klara av de kuperade villaområdena med sjöutsikt i Stockholms utkanter. Det är villaområden där kommunalt vatten och allmänna vägar uppfattas som ett socialdemokratiskt påfund och en straffskatt som man fritt har möjlighet att välja bort.

Slaget om en hållbar mänsklighet står i städerna. De står i den globala ekonomins sammanflätade nät av resurser och transaktioner. Vår egen framtid är beroende av andra människor och länders samhällsbygge. Men vi har förtvivlat svårt att inse att vi alla är samhällsmedborgare som måste göra jobbet tillsammans. För att en hållbar värld skall vara möjlig.

Finns det en pragmatisk väg framåt? Jag propagerar för miljön i rollen som konsult och medborgare. I min strävan mot hållbarhet hoppas jag snart ha Shells vd framför mig för att tala klimatfrågor. Jag tror att vi båda har en isolationistisk sida, men tillsammans kan jag (vi) övertyga om motsatsen. Att ta sitt ansvar. Våga välja det rätta. Sluta borra efter olja. Satsa på alla. Inte bara på våra egna ungar.

Men det är klart, om allt går åt helvete med ekonomin och det galna bostadsrallyt i storstaden, kan jag alltid fly till mitt torp och börja odla. Ibland drömmer jag om det som en möjlighet och inte ett straff. Är det hållbart?

Jonas Mosskin är legitimerad psykolog, organisationskonsult och frilansskribent.

Foto: Ida Knutsen

....

Krönikan är publicerad i senaste numret av Effekt. En prenumeration tecknar du här (6 nummer 340 kronor, 3 nummer 180 kronor).

Senaste kommentarerna